همایش مدیریت طرح و سبد پروژه

۱ بهمن ۱۳۹۴ پاشا قمی

پنجمین همایش فصلی انجمن مدیریت پروژه ایران در تاریخ 20 خرداد سال 1394 در دانشکده فنی دانشگاه تهران ساختمان انستیتو نفت برگزار شد. این همایش با حضور بیش از 55 نفر از فعالان صنعت و دانشگاهیان برگزار شد.این همایش شامل سه بخش ارائه دست آوردهای علمی، ارائه ی مطالعه موردی و تجربیات موفق و پانل تخصصی بود. در بخش اول این همایش آقای مهندس خامنه جدیدترین دست آوردهای علمی در حوزه مدیریت طرح و سبد پروژه در سازمانهای پروژه محور را ارائه کردند. پس از آن اولین مطالعه های موردی تحت عناوین “پیاده سازی مبانی پورتفولیو در شرکت راه آهن” توسط جناب آقای مهندس رضا فلسفی ، “استقرار سیستم مدیریت پروژه و سبد پروژه ها در سازمان بنادر و دریانوردی توسط شرکت مشاوره مهندسی اندیشه وران  توسط آقای مهندس حسین نصیری فرد و سرکار خانم مهندس سمیه خسروی ، “طراحی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت طرح MAP24 شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا” توسط آقای مهندس محمد نهاوندی و چهارمین مطالعه موردی تحت عنوان “برآورد سود احتمالی در سطح سبد پروژه ها در یک سازمان پروژه محور” توسط آقای مهندس محمد بیرجندی دقیقه ارائه شدند. در آخرین بخش همایش، نشست تخصصی با حضور آقایان مهندس امیرحسین خامنه، مهندس رضا فلسفی، مهندس محمد نهاوندی، مهندس مرتضی ملکیان و مهندس حسین نصیری فرد با محوریت مدیریت طرح و سبد پروژه شروع شد و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.با ما در تماس باشید

۰۲۱۲۲۶۶۵۱۴۳
۰۳۵۳۶۲۹۴۲۰۳

info [at] tprp.ir


گروه پیشگامان کویر یزد
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت پیشگامان رسانه پارس می باشد.